نظر به اهمیت بالای پسماندهای شهری، بیمارستانی و صنعتی و همچنین تولید انرژی‌های نو در جهت حفظ محیط زیست، یکی از فعالیت‌های فناورانه این شرکت در این زمینه، طراحی، تامین مالی، خرید، نصب و بهره‌برداری از سیستم‌های زباله سوز و تولید انرژی و همچنین استحصال و بهره‌برداری از بیوگاز متصاعد از لندفیل‌های دفع زباله می‌باشد.

زباله‌سوز‌های ساخت این شرکت با قابلیت حذف زباله‌های شهری، بیمارستانی و صنعتی و در ظرفیت‌های مختلف از ۱۰۰ کیلوگرم تا ۸۰۰ تن بر شبانه‌روز، طراحی و ساخته می‌شوند.