شرکت صانع شرق
فیدر خانه سیار

فیدرخانه های سیار یکی دیگر از محصولات شرکت صانع شرق می باشد که در موارد توسعه پست های فشار قوی به منظور افزایش تعداد خروجی های پست و همچنین قدرت مانور دهی برای مصرف کننده های مختلف بکار می رود.

با ما تماس بگیرید
فیدرخانه سیار

واحد فیدرخانه سیار شرکت صانع شرق

آقای جعفری ۰۵۱۳۵۲۴۰۱۵۶ داخلی ۸۶ الی ۸۸
s.jafari@msgroup.ir