شرکت صانع شرق
تابلو های فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف مورد استفاده در پست های برق، در شرکت صانع شرق، طراحی، تولید و مونتاژ می شوند.

تابلوهای فشار ضعیف شامل تابلوهای حفاظت، کنترل، مترینگ، مارشالینگ، اسکادا،AC/DC، HMI می باشند.

تابلوهای MCC نیز از دیگر محصولات شرکت صانع شرق است که تحت لیسانس شرکت LSIS کُره جنوبی تولید می شوند.

 

با ما تماس بگیرید
تابلو های فشار ضعیف

واحد تابلو های فشار متوسط شرکت صانع شرق

آقای یزدان پناه ۰۵۱۳۵۲۴۰۱۵۶ داخلی ۸۸
e.yazdanpanah@msgroup.ir
خانم بلند نظر ۰۵۱۳۵۲۴۰۱۵۶ داخلی ۸۷
m.bolandnazar@msgroup.ir