برج‌های نوری - Lighting Towers
برج نوری
برج نوری
image
برج نوری

یکی دیگر از خدمات و فعالیت های شرکت صانع شرق طراحی و ساخت برج های نوری می باشد و در فرودگاه ها، سیستم های حفاری، پروژه های ساختمانی، صنعتی، تیم های امداد و نجات در شرایط بحرانی و یا در جایی که انرژی موقت بسیار مورد نیاز است، استفاده میشوند.

از مزیت های برج نوری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • قابلیت طراحی تا ارتفاع 9 متر از سطح زمین
  • حمل و نقل آسان برج های روشنایی و قابلیت اتصال به انواع کِشنده
  • ظرفیت مخزن سوخت برای ذخیره سوخت تا 8 ساعت در بار کامل روزانه
  • قابلیت تامین برق تک فاز و سه فاز به صورت همزمان
  • استفاده پمپ هیدرولیک در برج تلسکوپی جهت تسریع در بهره‌برداری و افزایش ضریب اطمینان برج
  • جک های قابل اعتماد برای افزایش پایداری برج روشنایی