شرکت صانع شرق
پست کمپکت

رشد مصرف انرژی الکتریکی و افزایش تقاضا برای ساخت پست های توزیع و افزایش قیمت زمین در شهرهای بزرگ، از مهم ترین دلایل استفاده از پست های برق کمپکت میباشند.

پست های کمپکت کارخانه ای شرکت صانع شرق در ظرفیت های 33،20 و 11/0.4 کیلوولت ساخته میشود. این پست ها شامل تجهیزات فشار متوسط، فشار ضعیف و نیز ترانسفورماتور توزیع است.

با ما تماس بگیرید
پست کمپکت

واحد پست کمپکت شرکت صانع شرق

آقای جعفری ۰۵۱۳۵۲۴۰۱۵۶ داخلی ۸۶ الی ۸۸
s.jafari@msgroup.ir