پست برق سیار
پست ۲۳۰ کیلوولت گیلان
پست سیار ۲۳۰کیلوولت گیلان

اطلاعات پروژه

پیمانکار:

شرکت فن‌آوران صانع شرق

تاریخ بهره‌برداری:

1387