دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه میثاق، بین میثاق 6 و 8، ساختمان صانع
تلفن تماس: 05135243522
bg_image
شرکت فن آوران صانع شرق
رزومه تابلو و پست کمپکت

ساخت تابلوهای فشار متوسط کشویی و کمپکت، ساخت تابلوهای فشار ضعیف فیکس و کشویی و ساخت پستهای کمپکت فشار متوسط تا سطح ۳۳ کیلو ولت