بازدید مدیر عامل سابق برق منطقه ای خوزستان و مدیر عامل برق منطقه ای گیلان آقای مهندس دشت بزرگ از مجموعه کارخانه های شرکت صانع شرق

 

پست های مرتبط